TİCARET PAZARLAMA PLATFORMU

KULLANIM KOŞULLARI

Web Sitesi içeriği ve Fikri Mülkiyet Esasları

Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, MBU Yapı Otomotiv San ve Tic. Ltd.Şti. (MBU Otomotiv Ltd.)ye aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun MBU Otomotiv Ltd.nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve/veya yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz. İnternet aracılığıyla MBU Otomotiv Ltd.ye ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri MBU Otomotiv Ltd.ye geçecektir.

Bağlantı
www.mbuonline.net sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir. Site yönetimi ve MBU Otomotiv Ltd., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; Site yönetimi ve MBU Otomotiv Ltd. bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Uyuşmazlık
Bu sitede, işbu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler MBU Otomotiv Ltd.nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Meri mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Çerez Kuralları
Mbuonline.net internet sitesini kullanarak, Mbuonline.net Çerez Kurallarına rıza göstermiş olmaktasınız. Mbuonline.net, bu kuralları herhangi bir zamanda değiştirme, kurallara ekleme yapma veya kuralların bazı kısımlarını çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen güncelleme ve değişiklikler için bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz. Bu çerez kurallarında yapılan değişikliklerin ardından Mbuonline.net internet sitesinin kullanılmaya devam edilmesi, bu değişikliklerin de tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Çerez nedir?
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde bu site tarafından oluşturulan ve bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda tutulan küçük bir metin dosyasıdır. Birçok internet sitesinde olduğu gibi çerezleri, tercihleriniz vb. bilgileri hatırlama yoluyla site deneyiminizi arttırmak için kullanmaktayız.

Çerezler sadece oluşturuldukları internet siteleri tarafından okunabilmektedir.

Mbuonline.net nasıl çerez kullanır?
Mbuonline.net internet sitesinde üç tip çerez kullanılmaktadır:

Analiz çerezleri
Mbuonline.net sitesini ziyaret ettiğinizde, web analiz yazılımı siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi belirlemek için anonim bir çerez yaratır. Bu tip çerezler, sitemizi ziyaret eden kişi sayısı, bu kişilerin coğrafi konumu ve hangi sayfaları görüntüledikleri konusunda bize bilgi vermektedir. Bu bilgiyi, sayfalarımızın nasıl performans sergilediklerini görmek ve bu sayfaları nasıl geliştirebileceğimizi belirlemek için kullanırız.

Analiz çerezleri sadece istatistiksel veri toplamak için kullanılmakta olup, bireylerin kimliklerini belirlemek için kullanılamazlar.

Site performansı çerezleri
Bazı çerezler, sitemizde etkileşim halinde bulunduğunuz araçlar ve özellikler ile ilgili tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır.

Bu çerezler herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktadır.

Coğrafi hedefleme çerezleri
Bulunduğunuz bölge ile alakalı içeriği görüntüleyebilmeniz için coğrafi hedefleme çerezleri kullanmaktayız. Bu çerezler, sayfamıza hangi coğrafi bölgeden geldiğinizi belirlemek üzere internet tarayıcınızın bilgilerini kullanır.

Çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir miyim?
İnternet tarayıcınızı yapılandırmak suretiyle tüm internet siteleri ya da belirli internet siteleri için çerezlerin kabul edilmesini önleyebilirsiniz.

Aşağıdaki linkler, belli başlı internet tarayıcılarının çerez ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. Tarayıcınızın Yardım menüsünden de bilgi alabilirsiniz.